Bảng giá thuê xe máy ở huế

Bảng giá thuê xe máy ở Huế mới 

Bảng giá thuê xe máy ở Huế mới nhất
Loại xe Giá tiền
Honda Wave Alpha 100.000 vnd/ngày
Sirius 100.000 vnd/ngày
Jupiter 100.000 vnd/ngày
Nouvo LX 100.000 vnd/ngày
Wave RXS 100.000 vnd/ngày
Honda Airplade 2013-2015 120.000 vnd/ngày
Honda Vision 2013-2015 120.000 vnd/ngày
Honda Lead 2013-2015 120.000 vnd/ngày
Exiter 120.000 vnd/ngày
Honda Airplade 2016-2018 150.000 vnd/ngày
Honda Vision 2016-2018 150.000 vnd/ngày
Honda Lead 2016-2018 150.000 vnd/ngày